Lees verder
De Europese Commissie heeft de langverwachte eerste subsidieoproep voor het Innovation Fund gepubliceerd, meldt PNO Consultants. Voor deze eerste call is € 1 miljard beschikbaar uit het totale budget van maar liefst € 10 miljard.
Redactie / Brussel

Het Innovation Fund financiert baanbrekende technologieën voor hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag en koolstofafvang, -gebruik en -opslag.

Doelstellingen van de eerste subsidieoproep zijn:

  • projecten ondersteunen die zeer innovatieve technologieën, processen of producten demonstreren, die voldoende volgroeid zijn en een aanzienlijk potentieel hebben om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen;
  • financiële steun bieden die is afgestemd op de marktbehoeften en de risicoprofielen van de in aanmerking komende projecten, en tegelijkertijd extra openbare en particuliere middelen aantrekken.

Bedrijven, publieke instellingen en internationale organisaties uit alle EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen kunnen subsidie aanvragen voor projecten in de in aanmerking komende sectoren. Ze mogen de subsidie gebruiken samen met andere openbare financieringsinitiatieven, zoals staatssteun of andere EU-financieringsprogramma’s. Samenwerking is niet verplicht. Wel is de eerste tranche vooral gericht op grootschalige projecten. Voor kleinere projecten komt er eind 2020 of wat later een aparte aanvraagronde.

Meer informatie is te vinden op de websites van PNO Consultants en de Europese Commissie.

Beeld: esfera/Shutterstock