Lees verder
De industrie in Noord-Nederland loopt ver voor op de klimaatdoelstellingen van Parijs, zo blijkt uit een recent voortgangsrapport (mei 2020). Het rapport is op 26 mei aangeboden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes.
Redactie / Groningen

De bijdrage van de Nederlandse industrie, waaronder die in Noord-Nederland, van Emmen tot de Eemshaven, is essentieel om de Nederlandse CO2-emissiedoelstellingen in 2030 en 2050 te halen. In Noord-Nederland heeft het regionale Industrieforum in 2018 een rapport opgesteld over de reducties die reeds is bereikt en manieren om de koolstofemissies verder te verminderen.

“Sinds het onderzoek naar manieren om de CO2-uitstoot in Noord-Nederland in 2018 te verminderen, zijn een aantal lopende projecten afgerond, resulterend in een CO2-reductie van 54 procent per ton product in vergelijking met het referentiejaar 1990. Als resultaat daarvan, halen we hier in het noorden de doelstellingen van Parijs voor 2030 al bijna”, zegt Cas König, voorzitter van het Industrieforum voor Noord-Nederland en CEO van Groningen Seaports.

In de periode van 1990 tot 2019 daalde de CO2-uitstoot met 700.000 kiloton per jaar (-26 procent). In dezelfde periode is de productie van bedrijven gestegen van 4,6 naar 7 megaton. Door efficiënte groei is de CO2-uitstoot per ton product 54 procent lager. De relatieve emissies zijn aanzienlijk verder gedaald.

Beeld: joachim affeldt/Shutterstock