Lees verder
Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland hebben aangekondigd dat zij van plan zijn het NortH2-project te starten: groene waterstofproductie in een megapark op zee.
Redactie / Groningen

Dit project draagt bij ​​aan de doelstellingen van het Nederlands Klimaatakkoord. Bovendien heeft het de ambitie om rond 2040 te groeien tot ongeveer 10 gigawatt. De productie van groene waterstof, aanvankelijk in de Eemshaven en later mogelijk ook offshore, zal naar verwachting rond 2040 ongeveer 800.000 ton per jaar bedragen. Dit zou ongeveer zeven megaton CO2 per jaar voorkomen jaar. NortH2 heeft de steun van de provincie Groningen en is op zoek naar partners om het consortium uit te breiden en dit project te realiseren.

Groene waterstof, geproduceerd met hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie, staat centraal in het Nederlandse Klimaatakkoord en de Europese ‘Green Deal’. Momenteel gebruikt de industrie al grote hoeveelheden waterstof, maar dit wordt voornamelijk geproduceerd uit aardgas. Vervanging door groene waterstof draagt ​​aanzienlijk bij aan het koolstofarm maken van de industrie.

Ten eerste overweegt NortH2 de bouw van zeer belangrijke windparken in de Noordzee, die geleidelijk kunnen groeien tot een capaciteit van ongeveer 10 gigawatt. Dit zou voldoende zijn om het huidige elektriciteitsverbruik van ongeveer 12,5 miljoen Nederlandse huishoudens te dekken. Hiervoor zullen veel windturbines moeten worden geïnstalleerd. De eerste kunnen in 2027 klaar zijn en worden gebruikt voor de productie van groene waterstof.

Bovendien voorziet het plan in een grote elektrolyseur in de Eemshaven, waar windenergie wordt omgezet in groene waterstof. Het consortium overweegt ook de mogelijkheid om elektrolyseurs offshore te plaatsen.

Slim transportnetwerk

Ten slotte is een slim transportnetwerk in Nederland en Noordwest-Europa nodig om de 800.000 ton groene waterstof te leveren aan voornamelijk de industrie, en later mogelijk ook aan consumenten. Dit kan naar schatting zeven megaton CO2-uitstoot per jaar rond 2040 besparen. In dit project wordt de aardgasinfrastructuur van Gasunie – die nu voornamelijk wordt gebruikt voor aardgas en groen gas – ook gebruikt voor de opslag en het transport van waterstof.

Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland: “Samen lanceren we een ambitie die Nederland wereldwijd vooraan zet in waterstof. Bovendien draagt ​​het bij aan het behalen van de doelstellingen van het Nederlands Klimaatakkoord en versnelt het de energietransitie. Dit project biedt kansen in de hele waterstofketen. Bovendien past het goed in onze ambities van New Energies en onze ambities om nieuwe manieren te vinden om de CO2-uitstoot te verminderen en meer en schonere energie te leveren, thuis, onderweg en op het werk. Om dit project te realiseren, hebben we verschillende nieuwe partners nodig. Samen zullen we moeten pionieren en innoveren om alle beschikbare kennis en vaardigheden samen te brengen die nodig zijn. De energietransitie vraagt ​​om lef, durf en actie. ”

Eerste windturbines in 2027

Het project zal naar verwachting dit jaar beginnen met de start van een haalbaarheidsonderzoek. Als het resultaat succesvol is, hoopt het consortium tegen 2027 de eerste waterstof te produceren. Dit hangt onder andere af van vergunningen van overheden, de toewijzing van nieuwe windmolenparklocaties in de Noordzee, de beschikbare locaties voor de waterstoffaciliteit / -faciliteiten en de definitieve investeringsbeslissingen van de betrokken partijen. De realisatie is daarom mede afhankelijk van de bijdragen van verschillende industriële en energiepartners. De partners van NortH2 verwachten dat de initiële projectfasen mogelijk Europese en nationale subsidies vereisen beschikbaar voor het koolstofarm maken van energie.

Han Fennema, CEO Gasunie: “Nederland heeft een leidende positie in de overgang naar een waterstofeconomie. We hebben de Noordzee voor de productie van wind, de havens als logistieke hubs en de industriële clusters die de overstap naar groene moleculen en een geschikt transportnetwerk willen maken. Dit komt perfect samen in Noord-Nederland bij de Groningen Seaports waar de conversie naar waterstof plaatsvindt, met opslag in Zuidwending en een ambitieuze provincie. Als we onze klimaatambities willen realiseren, moeten we tijdig over een grootschalige infrastructuur beschikken. Met deze partners, en hopelijk binnenkort meer partners, helpen we de markt om de overgang naar hernieuwbare energie te versnellen. ”

Schommelingen absorberen

Omdat er fluctuaties zijn in zonne- en windenergie, is het belangrijk om deze om te zetten in andere energiedragers, zoals waterstof. Met behulp van de nieuwste technologieën is waterstof relatief eenvoudig en veilig te produceren en kan het gemakkelijk worden opgeslagen, in tegenstelling tot elektriciteit.

Noord Nederland

Noord-Nederland is goed gepositioneerd om het centrum van groene waterstof in Nederland en Noordwest-Europa te worden. De Noordzee heeft een groot potentieel voor grootschalige windenergie, de Eemshaven is een belangrijke schakel tussen windenergie op zee en de productie van groene waterstof op land. Aardgasinfrastructuur is geschikt voor opslag en grootschalig transport van waterstof vanuit Noord-Nederland naar de rest van Nederland en Noordwest-Europa.

Cas König, CEO van Groningen Seaports, voegt eraan toe: “We bouwen al actief aan de groene industrie van de toekomst in Noord-Nederland. Een belangrijk deel van de industrie in Delfzijl maakt al gebruik van waterstof en de bouw van Europa’s grootste groene waterstoffaciliteit in onze havenstad staat voor de deur. Hierdoor kan de industrie aanzienlijk koolstofarm worden en het vermogen hebben om door te groeien, waardoor onze positie nog verder wordt versterkt. Groene industrie in het noorden levert ook een concrete bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van Nederland voor 2030. Ons doel is om Europa’s grootste groene waterstofketen te worden.”

Volgende stappen

Deze aankondiging is het begin van de verdere ontwikkeling van het multi-partnerproject om een ​​brede coalitie te vormen die nodig is om van dit grootschalige project een succes te maken. Het is ook het begin van de haalbaarheidsstudie en besprekingen met de relevante Europese, nationale, regionale en lokale autoriteiten over de regelgevings- en beleidskaders, die stabiele en positieve investeringsbeslissingen mogelijk maken.