Lees verder
De regelgeving moet worden aangepast om risico's van recycling terug te dringen. Dat stelt de Gezondheidsraad in het deze week verschenen rapport 'Gevaarlijke stoffen in een circulaire economie'.
Redactie / Den Haag

Verboden stoffen

Volgens de Gezondheidsraad is het mogelijk dat giftige stoffen als vlamvertragers, weekmakers en drukinkt via recycling terechtkomen in bijvoorbeeld speelgoed of voedselverpakkingen.

De Europese Commissie heeft recent aandacht gevraagd voor tekortkomingen in wet- en regelgeving rond recycling die de volksgezondheid bedreigen. Zo kunnen stoffen die inmiddels zijn verboden voor nieuwe producten, nog steeds aanwezig zijn in ‘oude’ grondstofstromen. De omvang en precieze aard van dit probleem is onbekend.

Oplossingen

Een mogelijk oplossing is, al bij het productontwerp rekening te houden met de latere noodzaak van recycling. Kansrijk is verder het aanbieden van services, in plaats van producten. Fabrikanten zijn dan verantwoordelijk voor de hele keten, van productie tot en met reparatie en hergebruik.

Volgens de Gezondheidsraad is een breed debat over oplossingen noodzakelijk. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat moet daar hoge prioriteit aan geven, vindt de Raad. De regering wil dat Nederland in 2050 volledig circulair is.