Lees verder
Er is geen sprake van belemmerende regelgeving om biobased en gerecyclede grondstoffen in verpakkingen toe te passen, zegt Jonathan Verschuuren, professor International and EU Environmental Law aan de Tilburg University op de website van KIDV. 'Er zijn weliswaar veel regels, met name voor voedselverpakkingen, maar daar is allemaal aan te voldoen.'
Redactie / Tilburg

Verschuuren leidde een onderzoek naar ‘knellende’ regelgeving voor de toepassing van biobased en gerecyclede grondstoffen in verpakkingen, in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Het onderzoek is onderdeel van het project ‘Ruimte in regels voor toepassing van biobased en recyclaat’, waarvoor het KIDV financiering heeft ontvangen van Stichting Afvalfonds. Bedrijven die tegen concrete voorbeelden van knellende regelgeving aan lopen worden verder geholpen door het KIDV en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Door de barrières in de huidige wetgeving te kennen en op zoek te gaan naar passende oplossingen, kan de inzet van hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen in verpakkingen worden verbeterd. Volgens Verschuuren is de aard van de verpakking echter niet het grootste probleem. Er zijn al bedrijven die tot 90% recyclaat in hun verpakkingen gebruiken. Wel zijn er juridische belemmeringen. ‘Die hebben bijvoorbeeld te maken met de informatie die over een product moet worden gegeven. Ook daar zijn echter oplossingen voor te bedenken.’ Een groter probleem vormt volgens Verschuuren wel de opstelling van recyclingbedrijven die geen biobased of biodegradable plastics in hun recyclingstroom willen, omdat ze het proces zouden vervuilen. ‘Dat is echt een lastige.’

Voor het blok

De overheid kan door middel van wet- en regelving innovatie stimuleren. ‘Zien we dat bijvoorbeeld een Nederlandse supermarkt het goed doet – de ambitie om alle voedselverpakkingen 90% recyclebaar te maken over de hele linie – dan kan de overheid dit ook aan de rest van de sector opleggen. Als de ene supermarkt het kan, kan de andere het ook; het blijkt geen onmogelijke opgave. Als wetgever moet je wel durven om een sector zo voor het blok te zetten.’ Verschuuren meent dat de tijd rijp is voor zulke hogere recyclingdoelstellingen, onder verwijzing naar het nieuwe Europese afvalpakket, de Plastic Strategy van de EU en het recente Plastic Pact NL. Bedrijven moeten wel voldoende tijd krijgen om de nieuwe eisen te implementeren, stelt hij.

Het volledige interview met Jonathan Verschuuren staat op de website van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken.