Lees verder
Wereldwijd wordt minder dan 1 procent van alle textiel gerecycled. Daarom besteedt de Europese Commissie in het Circular Economy Action plan (maart 2020) extra aandacht aan het circulair maken van de textielsector.
Redactie / Eindhoven

Volgens adviesbureau PNO Consultants gaat dit ongetwijfeld zorgen voor extra aandacht en verhoogde slaagkansen voor textielprojecten en -innovaties. Daarbij gaat het om de gehele textielketen: van eco-design via servicemodellen tot textielinzameling, -sortering en -recycling. De nieuwe beleidsfocus zal ongetwijfeld doorwerken in de bestaande subsidieregelingen en programma’s. Die zijn nu nog niet specifiek gericht op circulaire textielprojecten, maar staan daar wel voor open. Bijvoorbeeld:

  • EIC Accelerator – Green Deal: € 300 miljoen voor duurzame start-ups en mkb’s; deadline 19 mei!
  • LIFE– Environment and Resource Efficiency: cofinanciering voor grote pilot- en demonstratieprojecten in de milieusector; deadline 14 juli.
  • Bio-based Joint Undertaking (BBI-JU): stimuleert o.a. de ontwikkeling van duurzame biobased consumentenproducten, waaronder kleding en textiel; deadline 3 september.
  • Demonstratie Energie- en Klimaatinnovaties (DEI+): subsidie voor CO2-besparende circulaire projecten; nog ruim € 22 miljoen beschikbaar.
  • TSE Industrie: gericht op het sluiten van industriële ketens; deadline 2 juni.

Dit zijn lang niet alle regelingen die openstaan voor de verduurzaming van textielketens. De Subsidie- en Financieringswijzer van RVO Nederland toont er maar liefst 25!

Beeld: V.stock/Shutterstock