Lees verder
De Milieucommissie van het EU-parlement stemt morgen (11 mei) over strengere CO2-emissienormen voor nieuwe auto's en bestelwagens. Vooruitlopend daarop waarschuwen deskundigen voor een te eenzijdige regelgeving die vooral is gericht op elektrische vervoer (EV).
Redactie / Brussel

“Niet iederen in de EU kan zich een elektrische auto veroorloven”, zegt Ralf Diemer, algemeen directeur van de eFuel Alliantie. “Bovendien dreigt een nieuwe afhankelijkheid. De oorlog in Oekraïne toont aan hoe Europa in een energiecrisis belandt door zich vooral te fixeren op Russisch gas. Door een eenzijdige keuze voor elektrisch vervoer kunnen we afglijden naar alweer een volgende crisis, ditmaal veroorzaakt door een gebrek aan grondstoffen voor batterijen.”

China heeft volgens het International Energie Agentschap IEA hegemonie op dit gebied: 87% van alle wereldvoorraden zeldzame aardmetalen is in Chinese handen. China bezit ook 65% van alle kobalt op de wereld, 58% van alle lithium (58%) en 40% van al het koper. Dit zijn cruciale stoffen voor mobiele elektrische systemen.

Meerdere oplossingen

Volgens Diemer moet de EU zich richten op meer dan één oplossing voor de mobiliteit van de toekomst. “Emissies verminderen zonder technologieën te bevoordelen of uit te sluiten zou het leidende principe van het Europese klimaatbeleid moeten zijn. Ook hernieuwbare brandstoffen moeten worden meegeteld voor de CO2-doelstellingen voor nieuwe voertuigen, om consumenten een betaalbaar en klimaatvriendelijk alternatief te bieden voor auto’s die op fossiele brandstoffen rijden”, benadrukt Diemer.

De huidige EU-verordening inzake CO2-normen voor auto’s en bestelwagens is uitsluitend gericht op de uitlaatemissies van het voertuig zelf, zonder rekening te houden met de mogelijkheid om dat voertuig op CO2-neutrale brandstof te laten rijden. Ook de emissies die ontstaan bij de productie van een voertuig of bijvoorbeeld bij het opwekken van elektriciteit tellen in de huidige regelgeving niet mee. Zo wordt een e-auto die wordt opgeladen met elektriciteit uit fossiele brandstoffen als een nulemissievoertuig beschouwd, terwijl een auto die volledig op e-brandstoffen rijdt, wordt beschouwd als een voertuig op fossiele brandstoffen. De eFuel Alliantie hoopt dat het EU-parlement dit rechtzet.

Beeld: Aranga87/Shutterstock