Lees verder
De discussie over biomassa wordt beheerst door emoties en halve waarheden. Doordat de bijstook van biomassa in kolencentrales ter discussie wordt gesteld, dreigen ook de toeleveringsketens te verdwijnen.
Redactie / Groningen

Een slechte zaak, vindt Klaas Koop, senior consultant Environment en Energy bij RoyalHaskoningDHV. Koop is een van de auteurs van het Witboek Biomassa, waarin de rol van biomassa wordt geschetst, onder meer als overgangsbrandstof in de energietransitie.

De duurzame supply chains die daarvoor nu worden opgezet, zullen volgens Koop ook op de langere termijn hard nodig zijn voor de biomassa die als grondstof dient voor de biobased industrie. ‘Daar gaat het in het publieke debat niet of nauwelijks over. Terwijl biomassa de toekomst heeft. Het is cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering. Er is geen ander realistisch duurzaam alternatief voor fossiele grondstoffen als het gaat om de productie van plastics en chemicaliën.’