Lees verder
De verwerking van biomassaresten uit duurzaam landschapsbeheer tot energie en materialen kan genoeg geld opleveren om de kosten voor het beheer deels te compenseren. Dat blijkt uit onderzoek van IDEA Consult in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
Redactie / Antwerpen

De onderzoekers constateren dat maaisel, takken en snoeihout van het onderhoud van bermen, bomen en struiken nog vaak als afval worden beschouwd. Maar er zijn mogelijkheden om die biomassa te gebruiken als grondstof voor materiaal, energie of verrijking van de bodem. Dat is goed voor het milieu, de biodiversiteit en de landschapskwaliteit, mits de biomassa lokaal wordt geoogst en er geen overexploitatie ontstaat.

Kansen zijn er bijvoorbeeld voor:

 • Houtverwerking in recreatieve/decoratieve (landschaps)elementen of laagwaardigere houtplaten.
 • Bodemverbetering door periodieke inwerking van houtsnippers in de bodem.
 • Energie/warmte door verbranding van hout in kleinschalige tot middelgrote biomassaketels, of via vergisting van maaisel tot biogas met als toepassing warmte, elektriciteit of biomethaan.
 • Vezels inmengen in compost en potgrond.
 • De productie vn biomaterialen vanuit grassige vezels (papier/karton, isolatiematten, composieten).
 • Biochemische toepassingen via pyrolyse naar biogas of biochar, of via bioraffinage naar lignine of glucose.
 • Sap uit grassige biomassa als grondstof voor diverse toepassingen (bv. eiwitten, biologische pesticides).

Deze toepassingen vereisen de opzet van ketens voor:

 • Duurzaam ontwerp en inrichting van het landschap waaruit de biomassareststromen worden geoogst.
 • Een gedetailleerde bovenlokale duurzame beheerplanning.
 • De ontwikkeling en inzet van machines voor bijvoorbeeld maaien/snoeien, zagen, sorteren van fracties en eventueel verkleinen voor opslag en/of transport.
 • Bovengemeentelijke opslag/conservering en voorbewerking binnen 30 km van de oogstlocatie.
 • De afzet van biomassaresten op lokaal en regionaal niveau.

Lees het volledige rapport online.

Beeld: Ruud Morijn Photographer/Shutterstock