Lees verder
In de aanwezigheid van o.a. Minister Hoekstra (Financiën), Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Jan Nooitgedagt (Voorzitter RvC) heeft CEO Wouter Bos vandaag (16 januari) het nieuwe nationale investeringsfonds Invest-NL gelanceerd.
Redactie / Den Haag

Invest-NL wil duurzaamheid en innovatie in Nederland versnellen en faciliteren, door het financieren van projecten en ondernemingen die niet financierbaar leken. Impact staat hierbij voorop. Zo kan de organisatie als (co-)financier investeringen mogelijk maken of als adviseur projecten en ondernemingen helpen bij complexe investeringsvraagstukken en hen eventueel verbinden met andere financiers. De toegevoegde waarde van Invest-NL ligt bij het verruimen van de markt voor risicokapitaal, zodat de Nederlandse economie en het Nederlandse bedrijfsleven duurzamer en innovatiever worden.

Biobased economy

Invest-NL focust zich met name op 5 interessegebieden: elektrificatie en energie, circulariteit, agrifood, de gebouwde omgeving en industriële technologieën. De biobased economy, waarbij het gaat om biologische grondstoffen die fossiele grondstoffen vervangen, wordt daarbij gerankschikt onder circulariteit. Bij industriële technologie gaat het met name om het financieren van innovatieve scale-ups.

Het interessegebied Agrifood omvat een veelheid van onderwerpen, van kringlooplandbouw tot eiwittransitie en van mestopslag tot innovatieve veevoeders die de methaan-uitstoot verminderen. Bij energie & elektrificatie staat de verduurzaming van energiesystemen centraal. En bij de gebouwde omgeving gaat het met name om het verminderen van de CO2-footprint.

Het typische lange termijndenken dat nodig is voor dit type investeringen sluit goed aan bij de Invest-NL financiering, die het karakter heeft van ‘geduldig kapitaal’. Daarin onderscheidt Invest-NL zich van de meeste professionele investeerders die zich vaak richten op korte termijnwinst.