Lees verder
De klimaatdoelstellingten voor 2030 zijn nog lang niet binnen bereik. Dat concludeerd het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Het PBL geeft hiermee een duidelijk signaal af, stelt de Koninklijke VNCI. Het Klimaatakkoord omvat veel maatregelen die nog niet in wet- en regelgeving zijn vastgelegd. Er is haast geboden bij de uitvoering.
Redactie / Den Haag

Martijn Broekhof, hoofd Klimaat, Energie, Innovatie en Duurzaamheid bij de VNCI: “Deze conclusie van het PBL is op het eerste gezicht teleurstellend, maar wel een logische als je ziet wat wel en niet kan worden meegenomen in de berekeningen. De klimaat- en energietransitie vraagt om veel én grote investeringen. Tot 2030 weten we redelijk goed welke technieken er nodig zijn en wat ze ongeveer kosten. Ook is duidelijk welke infrastructuur ervoor nodig is en welke beleidsondersteuning het vraagt. Maar daarmee zijn ze nog niet morgen gerealiseerd. Wat het PBL met dit rapport vooral laat zien is dat we moeten doorpakken met het aanleggen van infrastructuur en het verder finetunen van subsidieregelingen als de SDE++. Dan kunnen de geplande investeringen van de chemie sneller en met meer zekerheid van de grond komen.”

Vorige week nam Minister Wiebes de koplopersplannen van de vijf grote industrieclusters in Nederland in ontvangst. Deze plannen laten zien hoe de industrie invulling geeft aan de klimaatopgave voor 2030. Broekhof:” Je ziet een enorme ambitie bij de industrie, maar ook wordt de collectieve uitdaging heel concreet. Het tempo moet omhoog. Niet alleen bij de industrie, maar ook bij de netwerkbedrijven om infrastructuur aan te leggen; waterstof-leidingen, verzwaren van elektriciteitsnetwerken, opslag- en transportcapaciteit voor CO2.”

Beeld: Vladimir Mulder/Shutterstock