Lees verder
Jack Pronk, hoogleraar industriële microbiologie en afdelingsvoorzitter biotechnologie aan de TU Delft, is gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).
Redactie / Delft

Pronk onderzoekt en modificeert de fysiologie van micro-organismen om ze efficiënter en breder inzetbaar te maken in industriële processen. Hij combineert kwantitatief onderzoek naar de stofwisseling van micro-organismen met genetische modificatie en evolutie in het lab.

Het ontwikkelen van duurzame processen is een belangrijke drijfveer in Pronks onderzoek. Hij wist bakkersgist zo om te vormen dat het bio-ethanol, een transportbrandstof, kan maken uit suikers in landbouwreststromen (secundaire biomassa). Andere onderzoekslijnen in zijn groep hebben als doel om microben robuuster te maken, en zo industriële processen te intensiveren en daarmee duurzamer te maken. Verschillende van zijn vindingen worden op grote schaal toegepast in de industrie.

De KNAW is een genootschap van excellente Nederlandse wetenschappers en koos dit jaar 18 nieuwe leden op basis van hun hoogwaardige wetenschappelijke prestaties. Leden van de KNAW wisselen kennis uit en voeren debatten over wetenschappelijke onderwerpen, wetenschapsbeleid en vraagstukken op het gebied van wetenschap en samenleving. Ook nemen zij zitting in diverse commissies en adviesraden. Als deskundige zijn zij verder actief in KNAW- jury’s die verschillende wetenschappelijke prijzen toekennen. Een lidmaatschap is voor het leven.

Beeld: TU Delft