Lees verder
Europa heeft zijn langetermijndoelstellingen vastgesteld om de CO2-uitstoot in 2030 met 55% te verminderen en tegen 2050 een koolstofneutrale samenleving te bereiken. Verwacht wordt dat CCU een leidende rol zal spelen bij het bereiken van deze doelstellingen.
Redactie / Antwerpen

Het BluePlasma-project heeft betrekking op de elektrische omzetting van CO2 in zijn bouwsteen (groene) CO, waaruit een groot aantal chemische stoffen met toegevoegde waarde kan worden geproduceerd, zoals e-brandstoffen, monomeren en polymeren.

Voor de elektrificatie van de omzetting van CO2 wordt gebruik gemaakt van een technologie op basis van atmosferisch plasma. Dit proces is volledig flexibel om trends te volgen in de stroomvoorziening uit hernieuwbare bronnen. Het plasmaproces is echter slechts een onderdeel van de volledige waardeketen voor de productie van groene CO. Daarom streeft het BluePlasma-project ernaar een sterk complementair consortium te vormen, met partners die hun eigen discipline en rol binnen de waardeketen hebben.

Het project zal resulteren in demonstratie van de technologie op grote schaal en in verschillende omgevingen: binnen het project zal een grotere O&O eenheid worden gebouwd, met als doel de TRL van de plasmatechnologie te verhogen, van TRL1 – basisprincipes waargenomen, om uiteindelijk TRL4 te bereiken – technologie gevalideerd in een gecontroleerde omgeving.

Experimenten en benchmarks

De optimale omstandigheden voor de omzetting van CO2 in CO met behulp van atmosferisch plasma zullen worden vastgesteld door theoretische simulaties te combineren met experimentele waarnemingen in de O&O-eenheid. Bovendien zal de plasmatechnologie worden gebenchmarkt met andere CCU-technologieën door middel van een technisch-economische beoordeling, gecombineerd met de beoordeling van het potentieel voor schaalvergroting in een volgende stap.

Het huidige industriële consortium van BluePlasma bestaat uit: een expertbedrijf in atmosferische plasmaverwerking, een grote staalproducent met ervaring in LCA van de volledige waardeketen en een engineeringbedrijf met expertise in engineering en fabricage van procesapparatuur. Om het consortium te vervolledigen, is de Belgische speerpuntcluster voor chemicaliën en polymeren Catalisti op zoek naar complementaire partners, namelijk:

  • een industriële partner met expertise in gasbehandeling en/of gasscheidingstechnologie;
  • een industriële partner met expertise in de productie van chemicaliën met toegevoegde waarde op basis van CO;
  • een industriële partner met expertise in de opslag van CO2, gecombineerd met expertise in de buffering van groene CO;
  • een industriële partner met expertise in fundamentele LCA;
  • een industriële partner met expertise in de beschikbaarheid en het gebruik van groene stroom.

Aanvragen kunnen per e-mail worden verstuurd vóór 25 januari 2022. Bezoek de website van Catalisti voor meer informatie.

Beeld: Captain Wang/Shutterstock