Lees verder
Voedingsrichtlijnen die een beperkte inname van dierlijke eiwitten voorstellen omdat dit beter is voor het milieu, zijn niet noodzakelijk beter voor het klimaat of verenigbaar met circulaire voedselsystemen, concluderen onderzoekers van Wageningen University & Research.
Redactie / Wageningen

Wereldwijd worden de EAT-Lancet voedingsrichtlijnen gezien als de standaard die beter is voor zowel de gezondheid (minder kans op hart- en vaatziekten, darmkanker en diabetes type 2) als voor het klimaat (minder uitstoot van broeikasgassen, ontbossing, eutrofiëring en het verlies van biodiversiteit). Uit het onderzoek naar circulaire voedselsystemen blijkt echter dat dit dieet niet noodzakelijk het beste is voor het klimaat.

Circulaire voedselsystemen zijn gericht op een optimaal gebruik van hulpbronnen door akkerland in de eerste plaats te gebruiken voor de productie van plantaardige biomassa voor menselijke consumptie. Daarmee wordt concurrentie tussen veevoeder- en voedselproductie voorkomen. Momenteel wordt ongeveer 40% van het totale akkerbouwareaal in de wereld gebruikt voor de productie van veevoer van hoge kwaliteit, dat voor een groot deel ook geschikt zou zijn voor menselijke consumptie. Om hulpbronnen efficiënter te gebruiken zou vee in plaats daarvan kunnen worden gevoederd met ‘goedkope biomassa’, zoals bijproducten van de voedingsindustrie, voedselafval en gras.

Ander vlees

Onderzoekers kwamen tot de conclusie dat deze twee benaderingen verenigbaar zijn wat betreft de voedingswaarde en het totaal aan eiwitten van dierlijke oorsprong, maar niet voor wat betreft het soort dieren dat daarbij past. De EAT-Lancet-richtlijnen geven de voorkeur aan pluimveevlees, terwijl in een circulair voedselsysteem voornamelijk melk, rundvlees en varkensvlees centraal staan. Hiermee kan de de uitstoot van broeikasgassen met maximaal 31% worden verminderd ten opzichte van het EAT-Lancet dieet, terwijl er tot 42% minder landbouwgrond nodig is. De onderzoekers concluderen dat er nog eens zorgvuldig moet worden gekeken naar het vervangen van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong in circulaire menselijke diëten.

Het artikel is gepubliceerd in Nature Food, een wetenschappelijk tijdschrift gericht op het optimaliseren en veiligstellen van voedselsystemen voor de toekomst.

Beeld: Serhii Bobyk/Shutterstock