Lees verder
De Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) is van start gegaan en zal de komende tien jaar bouwen aan een concurrerende bio-economie.
Redactie / Brussel

CBE JU is het nieuwe partnerschap van 2 miljard euro tussen de Europese Unie en het Bio-based Industries Consortium (BIC). Het bouwt voort op het succes van zijn voorganger BBI JU.

Circulaire biobased industrieën worden beschouwd als een belangrijke factor voor de groene overgang naar een veerkrachtige, concurrerende en ecologisch duurzame EU-economie. De werkzaamheden van de gemeenschappelijke onderneming CBE dragen bij aan de verwezenlijking van de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 en gaan de uitvoering ondersteunen van EU-beleid dat op deze doelstelling is gericht.

Door innovatie aan te wakkeren, samenwerking te stimuleren, banen te scheppen en investeringen minder risicovol te maken, zullen de door CBE JU gefinancierde projecten ook de lokale economieën in de Europese regio’s stimuleren, met name in plattelands- en kustgebieden, en een gezamenlijke strategische langetermijnvisie voor de sector creëren.

Philippe Mengal, uitvoerend directeur van CBE JU: “Het motto van het CBE JU programmabureau is ‘Bouwen aan een groener, veiliger en beter Europa’. Ik kan met trots zeggen dat mijn collega’s en ik klaar zijn voor de uitdaging, en ik hoop dat u samen met ons dit avontuur aangaat. We kijken ernaar uit om met u samen te werken en samen veel mooie dingen te bereiken!”