Lees verder
Het Bio-Based Industries Consortium (BIC) nodigt belanghebbenden en de samenleving uit voor een openbare raadpleging over de nieuwe concept strategische agenda voor onderzoek- en innovatie voor 2030 (SIRA2030).
Redactie / Brussel

De concept SIRA2030 is in maart gepubliceerd beschrijft de belangrijkste uitdagingen op het gebied van technologie en innovatie voor de komende jaren, op de weg naar een duurzame en concurrerende biogebaseerde industrie in Europa. Het is een stappenplan naar het realiseren van de ambities die BIC samen met 15 partner-organisaties in 2019 publiceerde in het visiedocument ‘De circulaire biosamenleving in 2050’. Daarbij gaat het onder meer om:

  • Het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen waarbij strategische partners, zoals primaire- en marktsectoren meer worden betrokken;
  • De commercialisering van duurzame oplossingen versnellen in een circulaire bio-economie;
  • Het opzetten van klimaatneutrale operaties om klimaatverandering tegen te gaan;
  • Nieuwe inkoop- en consumptiepatronen vaststellen voor een circulaire biosamenleving.

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de SIRA 2020 zijn de introductie van eindmarkten (consumenten, de samenleving als geheel), een betere integratie van primaire sectoren in het ontwerp van waardeketens, de toenemende rol en impact van digitalisering en de circulariteit van biogebaseerde waardeketens.

Inhoudelijke bijdrage

Bij het tot stand komen van deze SIRA2030 is gebruik gemaakt van input vanuit vier taskforces met BIC-leden en de 15 organisaties die de Visie 2050 ondersteunen. Ook hebben de adviesorganen van de BBI JU een inhoudelijke bijdrage geleverd.

Details van het nieuwe innnovatieprogramma Horizon Europe (opvolger van Horizon 2020) en de onderliggende Europese Green Deal van de Europese Commissie, zijn echter nog niet definitief. Ook bevinden zich onderzoeken naar de beschikbaarheid van bioafval en naar de kwantitatieve bijdragen van de biobased industrie aan de SDG’s van de VN en bijbehorende KPI’s momenteel nog in een afrondende fase. In afwachting daarvan is het concept van de SIRA2030 wel al voorgelegd aan de Europese Commissie en het publieke stakeholders-overleg.

Alle relevante belanghebbenden en de samenleving worden uitgenodigd om bij te dragen aan de ontwikkeling van de SIRA2030, door deel te nemen aan een openbare raadpleging. BIC zal de resultaten van deze raadpleging op anonieme basis bundelen in een rapport dat op haar website zal worden gepubliceerd.

Om de agenda te kunnen uitvoeren, wil BIC uiteindelijk, samen met de Europese Commissie, een nieuw publiek-privaat partnerschap creëren in het kader van Horizon Europa. Daarbij kan worden voortgebouwd op de prestaties van de huidige Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU).

Deelnemen aan de openbare raadpleging kan tot 30 april 2020. Zie voor meer informatie en registratie de website van BIC.

Beeld: Shutterstock