Lees verder
De boer is steeds meer een energieproducent geworden, met biogas uit mest, zonnepanelen op de schuur en windmolens op de akker. Door de onbalans en de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk, moeten boeren hun zonneparken of windturbines tegenwoordig echter soms uitschakelen omdat het net wordt overbelast. Zo gaat veel energie verloren.
Redactie / Lelystad

TNO en ACCRES (praktijkcentrum van Wageningen University & Research) zien een oplossing in de lokale productie van waterstof. Zij starten op de locatie van ACCRES in Lelystad het Fieldlab, een proefproject waar geëxperimenteerd wordt met kleinschalige opwekking van waterstof op (boeren)bedrijven met behulp van op dezelfde locatie geproduceerde zonne- en windenergie. Boeren kunnen de zelfgeproduceerde waterstof inzetten voor de energievoorziening op hun bedrijf én als schone brandstof voor tractoren en vrachtwagens.

In het project wordt ook de productie van waterstof op zee uit zonne- en windenergie gesimuleerd. Het ministerie van Economische Zaken financiert het vijfjarige project dat in de zomer 2020 van start gaat en is gepresenteerd tijdens de Nationale Waterstofdag (6 februari).