Lees verder
Bodems slaan koolstof, water en voedingsstoffen voor planten op. Ze spelen een belangrijke rol in de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, circulaire economie, gezondheid van mens en milieu, en de watervoorraden.
Redactie / Brussel

Uitputtig, verzanding, verval en verontreiniging bedreigen de bodem echter in grote delen van Europa. De organisatie van biotechbedrijven EuropaBio onderstreept dat industriële biotechnologische oplossingen een waardevol onderdeel kunnen zijn van de gereedschapskist voor het verbeteren van de gezondheid en de vruchtbaarheid van de bodem. Dat stelt de vereniging in een reactie op de EU-bodemstrategie voor 2030. De bodemstrategie bevat maatregelen die kunnen bijdragen aan een betere boden en roept de industrie op om oplossingen aan te bieden.

Duurzame teelt

Industriële biotechnologie ondersteunt de duurzame teelt van gewassen en de gezondheid van de bodem en biedt een alternatief voor op fossiele brandstoffen gebaseerde producten. Zo omvatten biostimulanten voor de landbouw diverse formuleringen van stoffen en micro-organismen die minerale meststoffen aanvullen en op planten of bodems worden toegepast om de groeikracht, opbrengst, stresstolerantie en kwaliteit van de gewassen te verbeteren. Zij doen dit door de voeding van de planten en de gezondheid van de bodem te verbeteren.

Van industriële biotechnologie afgeleide microben en microbiële producten werken ook als biologische gewasbeschermingsmiddelen, of biocontrols, en kunnen landbouwers helpen om planten te beschermen tegen plagen en ziekten, waaronder onkruid. Bioherbiciden vormen een waardevol alternatief voor conventionele bestrijdingsmiddelen. Zij helpen de landbouw duurzamer te maken.

Biobased oplossingen

Een goede gezondheid en voeding van de bodem is volgens EuropaBio een essentieel onderdeel van de circulaire bio-economie, waarin ook biobased oplossingen, afgeleid van hernieuwbare grondstoffen en ontwikkeld met behulp van industriële biotechnologie, een rol spelen. Biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen, zowel biobased als conventioneel, kunnen bijvoorbeeld ook bijdragen aan hoogwaardig bioafval. Zij zijn ontworpen voor specifieke toepassingen en volgen specifieke processen voor het beheer aan het einde van hun levensduur, waaronder gescheiden inzameling en organische recycling. Bioafval kan op zijn beurt worden gebruikt voor de productie van hoogwaardige compost en organische meststoffen die bijdragen tot het herstel van de organische koolstof in de bodem, de bodemvruchtbaarheid verhogen en woestijnvorming tegengaan.

In Europa worden grote gebieden bedreigd door bodemaantasting. Dit druist in tegen plannen voor een klimaatbestendige landbouw, een grotere biodiversiteit en koolstoflandbouw. Instandhouding en verbetering van de bodemgezondheid moet dan ook prioriteit krijgen. Methoden en landbouwpraktijken die het gehalte aan organische stof in de bodem verhogen moeten worden toegepast en aangemoedigd. Tegelijkertijd is het van belang de ontwikkeling van nieuwe innovaties (bv. nieuwe genoomtechnieken) te stimuleren, te bevorderen en te financieren, aldus EuropaBio. Regelgevingskaders die innovatieve oplossingen mogelijk maken, ondersteunen namelijk de verwezenlijking van de groene ambities van de EU bevorderen innovatie en stimuleren economische groei.

Meer informatie is te vinden op de website van EuropaBio.

Beeld: Shelli Jensen/Shutterstock