Lees verder
Biorizon werkt met een subsidie van het Onderzoek & Ontwikkelfonds Regio West-Brabant aan een businessplan voor een applicatiecentrum voor bio-aromaten.
Redactie / Bergen op Zoom

Shared Research Center Biorizon is een initiatief van TNO en VITO en ontwikkelt sinds 2013 technologieën voor de productie van bio-aromaten uit biomassareststromen op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom.

Samen met de industrie maakt Biorizon de commerciële productie van bio-aromaten mogelijk vanaf 2025. Ze zijn essentieel voor het realiseren van een circulaire bio-economie en het verkleinen van de CO2-voetafdruk, doordat ze petrochemische aromaten kunnen vervangen in producten als verf, lijm en smeermiddelen.

Kennis en faciliteiten uitbouwen

Om de marktintroductie van bio-aromaten te versnellen, wordt nu onderzocht hoe een Biorizon Applicatiecentrum het beste kan voorzien in de behoeften van de industrie en hoe Biorizon de reeds aanwezige kennis, ervaring en apparatuur op het gebied van bio-aromaten optimaal kan ontsluiten en verder kan uitbouwen. De komende maanden ontwikkelt Biorizon een businessplan met input van bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en partners uit het ecosysteem.

De basis voor succes is intensieve samenwerking en het delen van kennis, ervaring en faciliteiten maar ook investeringen en risico’s. Bedrijven ontwikkelen nieuwe, duurzame producten met unieke eigenschappen waarmee ze zich onderscheiden van concurrenten.

Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden worden van harte uitgenodigd om te participeren in de marktverkenning voor het Biorizon Applicatiecentrum en mogelijkheden tot samenwerking te bespreken.

Beeld: TNO