Lees verder
Ook in de jaren tussen 2030 en 2050 blijft biomassa een belangrijke energiebron voor sectoren waar directe elektrificatie niet of nauwelijks mogelijk is. Het alternatief, de inzet van power-to-x energiebronnen, leidt tot aanzienlijke meerkosten. Dat stellen het Duitse Biomassa Onderzoekscentrum (DBFZ) en het Helmholtz Centrum voor Milieuonderzoek (UFZ) naar aanleiding van het onderzoeksproject SoBio.
Redactie / Leipzig

In het onderzoek is een model gemaakt voor 111 verschillende bio-energie-opties, zoals de inzet van bio-energie voor het compenseren van de fluctuerende opbrengst van hernieuwbare elektriciteit uit wind en zon, voor verwarming en voor vervoer. Daarbij wordt bio-energie gebruikt via biomassagestookte elektriciteitscentrales en het gebruik van biogas/biomethaan of biokerosine als brandstoffen.

De belangrijkste resultaten en conclusies van het onderzoek worden gepresenteerd op de DBFZ-website (in het Duits).

Beeld: loraks/Shutterstock