Lees verder
Innovatief biobased composiet te ontwikkelen en testen dat gebruikt kan worden in de maritieme sector. Dat is het doel van het nieuwe Interreg 2Zeeën samenwerkingsproject SeaBioComp. West-Brabant gaat zich hierin actief profileren.
Redactie / Breda

Met de ontwikkeling van thermoplastische biobased composieten willen de samenwerkende partners het heersende beeld veranderen van de scheepvaartindustrie en waterbouwsector als grootverbruikers van milieubelastende composieten op fossiele (petrochemische) basis. Zij willen aantonen dat het gebruik van biobased materiaal wel degelijk een realistisch en commercieel haalbaar alternatief kan zijn. Het is bijvoorbeeld toepasbaar in industrieel visgerei, boten, pontons, kade- en oeverbekleding, steigers, remmingen, (ver)ankerings- en boei-onderdelen. Maar ook in de luxe jachten die vanuit West-Brabant over de hele wereld worden verkocht.

Naast nieuwe materialen worden ook analytische tools ontwikkeld die de duurzaamheid en impact op het maritieme milieu van deze materialen op lange termijn kunnen meten. Ze kunnen zowel het bedrijfsleven als de overheid helpen in hun aanpak van de groeiende problematiek rond productie en gebruik van plastic producten op oliebasis en de lange termijn milieuschade van (micro)plastics in de maritieme leefomgeving.

11 Partners

Het SeaBioComp project wordt uitgevoerd door 11 partners, afkomstig uit de kustregio’s langs de Noordzee en het Kanaal in 4 EU-lidstaten: Engeland, Frankrijk, Nederland en België. Deze groep onderzoeksinstituten, universitaire onderzoeksgroepen, mkb’ers, overheidsinstanties en gespecialiseerde clusterorganisaties gaan de komende jaren nauw samenwerken om de projectdoelen te realiseren.

De West-Brabantse ontwikkelingsmaatschappij REWIN is een van de 11 projectpartners, en onder meer betrokken bij twee projectonderdelen: het geschikt maken van 3D printtechnologie voor biobased composiet en het testen van de gemaakte producten op levensduur en onderhoudbaarheid.

Waardevolle bijdrage

De activiteiten in SeaBioComp gaan volgens REWIN een waardevolle bijdrage leveren aan het ontwikkelen van West-Brabant als dé composietenhub van Europa. Het Development Center for Maintenance of Composites (DCMC) in Woensdrecht en het maritieme cluster rond Werkendam (WMI) zijn daarvoor de toplocaties in de regio. Via het SeaBioComp project krijgen zij toegang tot internationale kennis. West-Brabantse bedrijven en kennisinstellingen krijgen support bij het ontwikkelen, testen en onderhouden van (biobased) composiet. Composietonderhoud, -ontwikkeling en -innovaties is een belangrijk speerpunt van Regionaal Programma Hightech Maintenance.

SeaBioComp wordt deels gefinancierd vanuit het Interreg Fonds voor Regionale Europese Ontwikkeling (EFRO). Het project loopt tot augustus 2022.