Lees verder
Voor maakbedrijven in het mkb kan het risicovol zijn om innovaties op te schalen en te demonstreren. De provincie Drenthe schiet te hulp met de ‘Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken provincie Drenthe’.
Redactie / Assen

De subsidie heeft tot doel het Drentse mkb in staat te stellen slimme en schone technologieën te demonstreren in een fabriek, gevestigd in Drenthe.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het realiseren van nieuwe, schone en slimme productieprocessen, of om het slimmer en schoner maken van bestaande productieprocessen binnen een bestaande of nieuwe fabriek in de maakindustrie in Drenthe.

Bewezen technologie

Bij de demonstratieprojecten moet het gaan om ‘bewezen technologie’ (TRL-6). De prestaties van het prototype hoeven nog niet geoptimaliseerd te zijn voor de operationele omgeving. Met behulp van deze demonstratie wordt het technisch werkingsprincipe aangetoond. Het is de bedoeling dat het mkb-maakbedrijf de opgedane kennis en ervaring rondom het proces deelt met andere mkb’s en kennisinstellingen.

Een externe adviescommissie beoordeelt de subsidieaanvraag op drie toetsingscriteria:

  • Hoe slim is de demonstratiefabriek? Denk aan: slim produceren; flexibel produceren; slimme producten; slimme diensten/nieuwe verdienmodellen; slimme interne organisatie; slimme keten en slim werken.
  • Hoe schoon is de demonstratiefabriek? Denk aan CO2-reductie, biobased economy en/of circulaire economie.
  • Hoe demonstratief is de fabriek? In hoeverre is er sprake van kennisdeling en interactie met onderwijs- en kennisinstellingen en het mkb?

Drentse maakbedrijven kunnen vanaf 1 oktober de subsidie aanvragen. Die bedraagt maximaal 50% van de projectkosten, tot een maximum van € 200.000. Wel geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. De totale subsidiepot bevat € 1 miljoen en staat open tot en met 31 maart 2020 of totdat het budget is uitgeput.