Lees verder
De wereldwijde kunststofindustrie staat voor een enorme verduurzamingsopgave. De productie tot 2050 verdrievoudigt van 400MT tot 1200MT en het aandeel fossiele grondstoffen moet van 90% nu naar 0% in 2050. Biogrondstoffen, CO2 en gerecyclede materialen moeten dat gat invullen. Het is een uitdagende tijd om in de chemie te werkzaam te zijn.
Redactie / Groningen

Dat bleek gisteren (16 juni) tijdens de Lunch met de Lector-lezing van New Scientist en Regieorgaan SIA met André Heeres, lector Biobased Chemie aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij maakte duidelijk waarom vergroening van de chemie noodzakelijk is en lichtte toe hoe aan die transitie volop wordt gewerkt in Noord-Nederland.

Bijvoorbeeld in het project InReP (An Integrated approach towards Recycling of Plastics). Daarbij wordt gekeken naar alles wat te maken heeft met recycling: sorteren, wassen, mechanische maar ook chemische recycling. Ook werken de Hanze Hogeschool, NHL STenden, BioBTX en Syncom (Symeres) in Noord-Nederland aan het project Upcycling. Dat richt zich op het recyclebaar maken van materialen die dusdanig vervuild zijn dat ‘normale’ recycling niet meer loont. In het Upcycling project worden polyolefinen chemisch geconverteerd naar schone nieuwe plastics: van ‘single use’ rietjes naar PET flessen.

Inmiddels hebben kennisinstellingen in samenwerking met bedrijven uit het Noorden ook op verschillende manieren aangetoond dat het door middel van duurzame, groene chemie goed mogelijk is om de kunststoffen die we kennen uit de petrochemie te produceren uit biogrondstoffen. Koolzaadolie, in plaats van aardolie, is bijvoorbeeld de grondstof voor Bio-PET, of voor een biobased versie van de supervezel Twaron van Teijin Aramid. De zo geproduceerde biopolymeren zijn niet te onderscheiden van hun petrochemische voorbeelden.

Een derde actuele ontwikkeling waar Heeres veel van verwacht, is elektrochemie. Zo is aangetoond dat het met elektriciteit als reagens mogelijk is om cellulose uit afvalwater te zuiveren. Ook wordt gewerkt aan de elektrochemische oxidatie van vetten naar nieuwe bouwstenen voor biobased plastics.

De Noordelijke hogescholen en de Rijksuniversiteit Groningen werken op dit gebied samen binnen BERNN, een samenwerkingsverband op biobased gebied dat zorgt voor nieuwe projecten, het delen van infrastructuur en de implementatie van de biobased en circulaire transitie in het onderwijs. Daarbij zijn ook het bedrijfsleven en de overheden nauw betrokken, bijvoorbeeld via organisaties als Chemport Europe, het Samenwerkingsverband Bedrijven Eemshaven, Bio Cooperative, de NOM, Groningen Seaports en de drie noordelijke provincies.

De volledige uitzending van Lunch met de Lector is terug te kijken via de website van New Scientist.