Lees verder
Het Rotterdams gebied en de havens zijn nu nog verantwoordelijk voor zo’n 20% van de CO2-uitstoot in Nederland. De ambities van Rotterdam is om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Bedrijven die hieraan kunnen bijdragen, hebben echter vaak een gebrek aan passende financieringsmogelijkheden.
Redactie / Rotterdam

De gemeente Rotterdam is daarom gestart met een eigen Energietransitiefonds van ruim € 100 miljoen. Daarmee verstrekt de gemeente leningen voor innovatieve projecten in Rotterdam die helpen de productie, infrastructuur en energieverbruik te verduurzamen en de circulaire economie te versterken.

Het Energietransitiefonds biedt ruimte voor projecten op het gebied van onder meer:

  • grootschalige energieopslag en energie-infrastructuur (bijvoorbeeld voor waterstof);
  • energiebesparing en het verduurzamen van energieopwekking;
  • elektrificatie van de industrie en van vervoer;
  • plastic-recycling en recycling via nieuwe technologieën;
  • innovaties in duurzaamheid en circulaire economie;
  • slimme oplossingen rondom warmte en voor de gebouwde omgeving.

Laatste redmiddel

Het fonds richt zich vooral op kapitaalintensieve, innovatieve bedrijven. Dat zijn vaak ‘scale-ups’ en innovatieve koplopers. Zij kunnen vaak lastig aan financiering komen voor hun plannen, omdat reguliere financiers zich laten afschrikken door de technische risico’s of langere terugverdientijd. Het fonds is dan ook bedoeld als laatste redmiddel. Ook financiert het op commerciële voorwaarden. Opbrengsten uit de investeringen vloeien weer terug naar het fonds, en worden ingezet voor nieuwe investeringen.

Ondernemers kunnen minimaal € 1 miljoen en maximaal € 10 miljoen aan financiering aanvragen. Dat moet uiterlijk op 31 december 2023 gebeuren.
Enkele van de belangrijkste voorwaarden voor een lening zijn:

  • activiteiten passen binnen de strategie van Energietransitiefonds Rotterdam als het gaat om de energietransitie of circulaire economie;
  • de projecten moeten een duidelijke maatschappelijke meerwaarde hebben en een positief resultaat in Rotterdam zelf;
  • het project bevindt zich in de opschalingsfase (minimaal TRL 6);
  • aan het bedrijfsplan moet een positieve business case ten grondslag liggen.

Kijk voor meer infomatie op de website Duurzaam010 van de gemeente Rotterdam of de website van het Zuid-Hollandse ontwikkelingsbedrijf Innovation Quarter.

Beeld: mihaiulia/Shutterstock