Lees verder
De mens is een consument. In elk biologieboek staat het. We kunnen van alles maken, maar we kunnen geen energie en eiwitten produceren.
Arjan Borghuis

Hoe meer mensen, hoe meer energie en eiwitten we nodig hebben uit andere bronnen. Hier liggen kansen voor insecten. Insecten dragen bij aan het sluiten van grondstofkringlopen. Er zijn veel insecten die leven van organisch afval. Als we die insecten ons afval voeren, dan winnen we veel waardevolle eiwitten uit ons afval. Deze insecten kunnen wij weer prima eten: de circulaire economie.

De kansen voor de kweek van insecten worden nu al benut door enkele bedrijven. Praktische en onafhankelijke onderzoeksfaciliteiten op HBO niveau zijn gewenst om de insectensector verder op te bouwen. Daarom ontwikkelt HAS Hogeschool deze faciliteit: Insectlab. Hier kunnen ondernemers, studenten en docenten samenwerken aan praktijkvragen over efficiënte productie en verwerking van insecten. We bepalen de conversie van diverse afvalstromen in insecten. Maar ook de voedingsbehoefte van verschillende insecten, zodat we de juiste samenstelling kunnen maken van beschikbare en toegestane reststromen.

HAS Hogeschool creëert met het Insectlab een platform waar studenten kunnen leren en ondernemers onderzoek kunnen (laten) doen op het gebied van de kweek van insecten op reststromen en de verwerking ervan in feed en food.