Lees verder
Een kort interview met Luiz Canalle over de integratie van studenten met het bedrijfsleven.

Op welke manier werken de studenten van uw lectoraat samen met bedrijven?

“Studenten kunnen in hun derde jaar aan korte bedrijfsprojecten werken tijdens hun specialisatiefase. Binnen het lectoraat Biobased Products kunnen studenten in het vierde jaar stage lopen. Voor dat laatste hebben we enkele langlopende samenwerkingen met bedrijven, bijvoorbeeld Cosun, Rubia en Rodenburg Biopolymers.”

Welke meerwaarde is er voor bedrijven om met studenten samen te werken?

“Samenwerking met onze school geeft bedrijven de mogelijkheid om in contact te komen met jong talent. Hogescholen kunnen daarnaast een brug slaan tussen theoretische kennis en praktische vragen. Op deze manier kan de hogeschool bedrijven in het algemeen, en het MKB in het bijzonder, helpen om te innoveren.”

Kun je een voorbeeld noemen van een succesvolle samenwerking?

“Een mooi voorbeeld van een stageproject is het gemeenschappelijk onderzoek van het lectoraat en Cosun op het gebied van nieuwe biobased building blocks uit de reststromen van de suikerproductie. De kennis die tijdens het onderzoek ontstaat, wordt ook weer gebruikt in het reguliere onderwijscurriculum. Zo hebben we voor tweedejaars studenten een module over PLA kunnen toevoegen, op basis van kennis die is opgedaan. Op deze manier kunnen studenten al in een vroeg stadium kennismaken met de biobased economy.”