Lees verder
Circulair is in. Waar de gemiddelde persoon geen idee heeft wat biobased betekent, doet iedereen al bewust aan circulair. De PMD container wint terrein, en we denken na over de samenstelling en dus bestemming van ons afval. Ook bij ons thuis is gescheiden inzameling inmiddels de orde van de dag… (In welke afvalbak hoort een chipszak?).
Annita Westenbroek

Biobased is circulair. Biomassa wordt dan ook als één van de 5 pijlers opgenomen in het integrale programma circulaire economie. De meningen zijn echter verdeeld. Hoe circulair is biobased? In de circulaire economie wordt de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd. Er wordt dus zo efficiënt en maatschappelijk verantwoord mogelijk met producten, materialen en hulpbronnen omgegaan. Dat is precies wat bioraffinage doet. Op gecascadeerde wijze halen we het maximale uit onze grondstoffen. In dit licht is verbranding van biomassa, direct of via biobrandstoffen, echter niet circulair. Omdat het kunstmatig in stand wordt gehouden met overheidssubsidies, is van economie ook geen sprake.

En biomassa is kortcyclische CO2. Want CO2 is in. De uitstoot moet met 40% omlaag. En hiervoor zijn drastische maatregelen nodig: energiebesparing en duurzame energie. Het effect van grondstof-efficiëntie is vaak nog groter: minder grondstoffen, hergebruik en recycling (mits op energie-efficiënte wijze uitgevoerd) levert enorme besparingen in de productketens. Door fossiel-gebaseerde materialen te vervangen door biobased materialen kan de CO2-footprint verder worden verlaagd.

Door biobased materialen houdbaar en circulair te maken, wordt het CO2-effect vergroot. De CO2 die de plantaardige grondstoffen hebben opgenomen blijft dan opgeslagen. Helaas wordt te vaak nog gedacht dat je biobased materialen juist wél mag weggooien of verbranden. Omdat het biologisch afbreekbaar of CO2-neutraal is. Maar juist biobased materialen moeten zo lang mogelijk in de keten blijven, want hoe langer ze behouden blijven, hoe meer waarde ze leveren en hoe langer CO2 opgeslagen blijft.

Voor de biobased industrie is de circulaire en CO2-neutrale economie een logische stap… De agro-food sector beseft al eeuwenlang dat behoud van bodemvruchtbaarheid door slimme recycling van reststromen en nutriënten de basis is voor de continuïteit van de grondstofvoorziening. Voor de papierindustrie is duurzaam bosbeheer en een geavanceerd recyclingsysteem reeds decennia de basis voor grondstofzekerheid. Maar ook in deze sectoren kan het nog beter. Nóg meer waarde uit de grondstoffen en reststromen, een nóg efficiëntere en effectievere grondstofbenutting en hergebruik boven recycling.

Dus biobased is in! Biobased is circulair én CO2-neutraal. Biobased biedt dé mogelijkheden om onze klimaatdoelstellingen op duurzame, economische én circulaire wijze te behalen.