Log in
Terwijl biobased productie in de cosmetica al heel gebruikelijk is, is het in bijvoorbeeld de Europese polymerenmarkt nog relatief onbelangrijk, met een marktaandeel van nog geen half procent. Dat is één van de opvallende resultaten uit een recente studie die de Biomass Technology Group (BTG) uit Enschede onlangs uitvoerde voor het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie.
Pierre Gielen

Dit onderzoek heeft twee doelen’, zegt Jurjen Spekreijse, consultant bij BTG en een van de auteurs van het onderzoeksrapport. ‘Het eerste is om inzicht te geven in de stand van zaken in de Europese biobased chemie. Het schetst de huidige situatie en laat zien in welke markten biobased een sterke positie heeft, zoals cosmetica en in welke het nog nauwelijks van de grond komt, zoals oplosmiddelen.’ ‘Het tweede doel is inzicht te geven in de beschikbaarheid van data. Door vast te stellen welke data goed beschikbaar is en welke moeilijk is te achterhalen, kunnen er vervolgens methodes worden ontwikkeld om de biobased markt beter in kaart te brengen. Daarmee houdt bijvoorbeeld het BioMonitor project zich bezig, waarvan Wageningen University & Research penvoerder is.’

Kleine steekproef

In het onderzoek werden markttrends bestudeerd in tien categorieën biobased producten. Daarbij is gekeken naar 50 commercieel verkrijgbare producten, wat neerkomt op gemiddeld vijf per categorie. Ze vormen een steekproef…

Faunawood