Lees verder
Klassiek asfalt bestaat uit een mengsel van steenslag, zand, vulstof en bitumen. In de asfaltmolen worden deze stoffen gemengd bij zo’n 150 graden Celsius. Om die hoge temperaturen te bereiken, is veel energie nodig. Door lijnolie en biologische reststromen toe te voegen, waaronder houtsnippers, boomschors en vlas, kan de temperatuur echter fors omlaag, naar 100 graden of zelfs minder. Ten opzichte van traditioneel asfalt levert dit zogeheten Lynpave in de centrale een CO2-besparing op van 30 tot 35 procent.
Pierre Gielen

Eigenlijk zouden we in Nederland alle wegen verplicht moeten aanleggen met lage temperatuurasfalt”, zegt Albertus Steenbergen, asfaltspecialist bij Roelofs. “Dat draagt fors bij aan de klimaatdoelen. En iedereen kan het.”

De toepassing van lijnolie in Lynpave maakt het asfalt niet alleen duurzamer, maar ook sterker. “Daardoor bespaart het materiaal. Zo kunnen we dunnere onder- en tussenlagen draaien die uiteindelijk net zo sterk zijn als een dikkere laag traditioneel asfalt. Een bijkomend voordeel is dat de lagen sneller afkoelen. Daardoor kunnen we op één dag meerdere lagen aanleggen en de overlast voor weggebruikers verminderen.”

Inmiddels is in Nederland al meer dan 300.000 ton asfalt met Lynpave gedraaid, veelal met geïmporteerde lijnolie. De kosten én de CO2-footprint zouden verder kunnen worden teruggebracht door olie uit lijnzaad van lokale vlasproducenten te gebruiken. Vlas is een gewas dat in de biobased economy steeds meer in de belangstelling staat. De natuurvezels worden van oudsher gebruikt voor de productie van textiel (linnen) en zijn ook ideaal voor gebruik in biobased isolatiematerialen. “Het verplicht stellen van lage temperatuurasfalt zou een stimulans voor boeren zijn om meer vlas te gaan telen”, zegt Steenbergen. “Daarover zijn wel contacten met de provincie en akkerbouwers, maar het omslagpunt voor lokale productie is nog net niet bereikt.”

Thema: De Wegenbouw Verduurzaamt 2021

Deze artikelen kwamen tot stand in samenwerking met Chemport Europe.

Beeld bovenaan: Tricky_Shark/Shutterstock