Lees verder
Om de veelbelovende biobased economy op efficiënte wijze te bereiken, zijn nog diverse technologische doorbraken nodig. Fundamenteel onderzoek is van groot belang om de mogelijkheden van de plantaardige moleculen beter te begrijpen, en innovatieve efficiënte conversieroutes te ontwikkelen. Inclusief het slim combineren van bestaande kennis uit verschillende disciplines, het toepassen van bestaande technologieën voor nieuwe doeleinden.
Annita Westenbroek

Innovaties worden echter alleen gerealiseerd als het bedrijfsleven de kansen van de biobased economy erkent, biobased ambities opneemt in haar strategie, cross-sectoraal samenwerkt en nieuwe waardeketens vormt, en met passend beleid gesteund wordt in de ontwikkeling en implementatie van de concepten.

Dat is waar het Europese Biobased Industries Consortium (BIC) voor staat. Een groeiende groep van inmiddels meer dan 70 bedrijven in Europa, die samen met de Europese Commissie de ‘JTI on Biobased Industries’ opzet, vormgeeft en invult. Het concept ‘JTI’ (Joint Technology Initiative) is in het leven geroepen om de innovatiekracht van Europa te vergroten. Om het Europese bedrijfsleven meer te betrekken bij de Europese onderzoeksinfrastructuur, en vice versa: industriegedreven onderzoek dat implementatie van innovaties voor de Europese economie zal verhogen.

Zo ook voor de Biobased Economie. Nieuwe innovatieve biobased waardeketens, op basis van Europese biomassa en Europese technologieën, geïmplementeerd in Europa. Op 9 juli wordt de eerste call gelanceerd, met onderwerpen die door de gezamenlijke industriële BIC-leden zijn opgesteld. Onderwerpen die specifieke technologische problemen oplossen in nieuwe waardeketens. Waardeketens met concrete impact, met nieuwe processen en producten waarmee zij de winstgevendheid van hun onderneming kunnen verhogen. Innovaties die passen bij hun ambities, en waarin de industrie dan ook significant mee-investeert.

En juist hier zit een belangrijke uitdaging. Nog veel interessant en relevant onderzoek vindt plaats buiten het gezichtsveld van de industrie. Hoe zorgen we ervoor dat dit deel van de onderzoekswereld het bedrijfsleven vindt en hen kan inspireren en voeden met nieuwe ideeën? Hoe zorgen we ervoor dat de industrie kansrijke onderzoeksresultaten tijdig signaleert en oppakt voor demonstratie?

De biobased economy is alleen mogelijk wanneer we elkaar weten te vinden: met fundamenteel én vraaggestuurd onderzoek, en met ondernemerschap én stimulerend beleid.