Lees verder
Alle EU-lidstaten moeten in 2023 organisch afval gescheiden inzamelen om verspilling tegen te gaan. Dit seminar wil de discussie bevorderen tussen de Europese Commissie, steden en stakeholders met betrekking tot de belangrijke rol van bio-afval in de circulaire economie.

Deze workshop, georganiseerd door de stad Oslo, ECN, Eurocities, MWE, Urban Agenda for the EU, zal zich richten op de verwaarding van deze stromen in de vorm van energie, voedingsstoffen en materialen. Hoe kunnen we het potentieel van de aanzienlijke hoeveelheid organisch afval dat door de stedelijke omgeving stroomt, ten volle benutten? Wat zijn de barrières en wat kunnen de oplossingen zijn?