Lees verder
Het Interreg-project GREENER organiseert op 4 oktober 2021 een online workshop over biogebaseerde en biologisch afbreekbare polymeren als duurzame alternatieven voor het wijdverbreide en in water oplosbare polyacrylzuur.

GREENER is een interdisciplinair project waarin verschillende kennisinstellingen en bedrijven uit België en Nederland samenwerken om bij te dragen aan een vermindering van de microplastics vervuiling. Door gebruik te maken van biobased en biologisch afbreekbare polymeren als duurzame alternatieven voor polyacrylzuur, kan de hoeveelheid microplastics die in het milieu terechtkomen verminderd worden. Bij de afbraak van deze polymeren komen alleen niet-toxische, natuurlijk voorkomende verbindingen vrij.

De workshop zal informatief zijn en biedt de mogelijkheid om alle projectpartners te ontmoeten tijdens verschillende brainstormsessies, over superabsorbenten, coatings, biomedische materialen, verwerking via 3D-printing, electrospinning, enz.

Deelname is gratis, maar registratie is verplicht.

Beeld: Solarseven/Shutterstock

Programma
13:00 Welkom en introductie door Assoc. Prof. Katrien Bernaerts (Sustainable Polymer Synthesis group, Maastricht University)
13:20 Development of polyaspartate copolymers door Sofia Vynnytska (PhD student, Sustainable Polymer Synthesis group, Maastricht University)
13:40 Development of polyaspartate crosslinked polymers, door Lauren De Grave (PhD student Polymer Chemistry and Biomaterials, UGent)
14:00 Pitches door de industriële partners (Govi, Millvision B.V. en Tenco DDM)
14:20 Gastlezing "3D4Med - printing op polymer implants for biomedical applications" door Prof. Jean0Marie Raquez (projectleider, UMons)
14:40 Gastlezing "From concerete tot high-quality concrete" door Prof. Hubert Raihier (projectleider, VUB)
15:00 Pauze
15:30 Brainstorm sessies (registreer voor twee van de volgende onderwerpen: Superasorbents, Coatings, Biomedical materials, Processing via 3D-printing, electrospinning, etc.
17:00 Afsluiting