Lees verder
Op 6 februari 2023 organiseert het Horizon Europe project BIOMODEL4REGION een online workshop over lokale ecosystemen van de bio-economie. Bestaande bedrijfsmodellen, biobased producten, diensten en initiatieven en bestuursmodellen voor de bio-economie worden besproken.

Het project BIOMODEL4REGIONS wil de opzet van innovatieve bestuurs- en bedrijfsmodellen op lokaal/regionaal niveau ondersteunen om tot beter geïnformeerde besluitvormingsprocessen, maatschappelijke betrokkenheid en innovatie te komen en zo de raakvlakken tussen wetenschap en beleid te ondersteunen en versterken.

Bij het project zijn zes proefregio’s betrokken, vertegenwoordigd door de volgende bio-economische clusters:

 • Aquimer in Normandië
 • Bio-economiecluster in Slowakije
 • Stichting Circular Biobased Delta in het Deltagebied in Nederland
 • BioFuel-regio in Zweden
 • Cluster bio-economie en milieu in West-Macedonië
 • SPRING in Toscane (Italië)

Elke proefregio zal met ondersteuning van projectpartners en lokale belanghebbenden zijn bestuurssysteem en gerelateerde beleid analyseren, om lacunes op te sporen en het potentieel voor een biobased economie te beoordelen. Het project zal ook nieuwe of verbeterde bedrijfsmodellen opstellen om lokale belanghebbenden (d.w.z. consumenten, industrie/producenten en overheidsinstanties) in staat te stellen over te schakelen op milieuverantwoord gedrag. Op basis van kennis die het project genereert, zal elke proefregio een langetermijnstrategie voor de biobased economie ontwikkelen en uitvoeren.

Het project zal zijn bevindingen en geleerde lessen delen in het kader van een volledig overdraagbare casestudy-benadering die de reproduceerbaarheid van de BIOMODEL4REGION-aanpak in andere soortgelijke regio’s in heel Europa garandeert.

De workshop wordt online gehouden op 6 februari 2023, vanaf 9.00 uur CET. De workshop duurt drie uur en is opgedeeld in twee sessies, die elk betrekking hebben op de meest brandende bio-economische kwesties in de regio:

Eerste sessie over het ecosysteem van de lokale bio-economie:

 • Discussies over “Lokale biobased producten”.
 • Discussies over “Lokale bioeconomische bedrijfsmodellen”.
 • Discussies over “Lokale biobased initiatieven en gemeenschappen”.

Tweede sessie over het bestuursmodel van de bioeconomie:

 • Presentatie van het generieke BIOMODEL4REGIONS-model voor de analyse van bestuursmodellen;
 • Groepsoefening om de in kaart gebrachte indicatoren in het generieke model te valideren en de implicaties voor de gegevens te bespreken;
 • Planning van de toepassing van het model voor de regio, rol van de belanghebbenden bij de gegevensverzameling en regiospecifieke beoordeling.

De workshop brengt ongeveer 15-20 lokale belanghebbenden bijeen die lokale overheden/beleidsmakers, onderzoekers/academici, lokale bedrijven/producenten en maatschappelijke organisaties/consumenten vertegenwoordigen.

Afbeelding: plo/Shutterstock