Lees verder
Het Platform Bio-economie organiseert op 1 juli een webinar over het vormen van strategische partnerschappen in de wereldwijde biobased economie, gericht op Latijns-Amerika en Spanje. De voertaal is Engels.

Een van de belangrijkste duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor de nabije toekomst is de overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde economie naar een biogebaseerde economie. Om dit te bereiken is het in kaart brengen van de beschikbaarheid en het slim mobiliseren van biogrondstoffen van groot belang.

Nederland speelt internationaal een zeer belangrijke rol bij de import en logistiek van deze materialen. Een van de functies is het fungeren als Transit Hub, zowel wat betreft volumes, logistiek voor gebruik in het binnenland als transport naar de rest van Europa. Europa heeft een grote behoefte aan biogrondstoffen voor bestaande en nieuwe toepassingen die eenvoudig in de Nederlandse havens kunnen worden aangevoerd.

Nederland heeft zich ook gekwalificeerd als koploper in technologie-ontwikkeling waar valorisatie van biomassa en kringloopeconomie sleutelgebieden zijn. Latijns-Amerika speelt een sleutelrol in de levering van biomassa aan verschillende industrieën, maar is ook op zoek naar toekomstige integratie in de waardeketen door het invoeren van technologieën. Dit zal leiden tot internationale partnerschappen tussen landen in Latijns-Amerika en Europa om kennis van biomaterialen en technologieën uit te wisselen en zo gemeenschappelijke kansen te creëren ten voordele van alle betrokken partijen.

Om dieper op dit onderwerp in te gaan, wordt dit webinar georganiseerd met vier sprekers die informatie zullen presenteren die licht werpen op verschillende perspectieven, en met name zullen belichten waarom de biobased economy en internationale samenwerking belangrijk zijn:

  • Luuk van der Wielen – TU Delft / Platform Bio-economie
  • Kees Kwant – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  • Alan Smith – Avantium NV
  • Kristiaan Tetteroo – BioGrowth Development BV

De presentaties zullen in het Engels worden gehouden. Daarnaast zal na afloop een samenvatting van het webinar in het Spaans worden gegeven.

Het webinar is gratis, maar registratie vooraf is verplicht.

Beeld: Honeybee49/Shutterstock