Lees verder
Pilots4U voerde een gap-analyse uit om te begrijpen waar de EU over/onder capaciteit en kwetsbaarheden nu en in de nabije toekomst zou kunnen hebben op het gebied van uitrusting en expertise in open access pilot- en demonstratiecentra.

De resultaten van de gap-analyse zijn gevalideerd met een breed scala van bio-economie-experts en gebruikt om een reeks businesscases te bouwen om de geconstateerde lacunes te helpen aanpakken.

Het doel van deze financiële rondetafel is om de financiële aspecten van deze businesscases te valideren door middel van discussie met een selectie van publieke en private fondsen en financieringsspecialisten.

De workshop zal zich richten op de beoordeling van de businesscases, het vaststellen van de meest effectieve opties die beschikbaar zijn om ze te financieren en de mogelijke knelpunten in verband met de voorgestelde financieringsopties.

Pilots4U wil efficiënte business cases voor investeringen opzetten om het Europese landschap van open access piloot- en demonstratiefaciliteiten te versterken, wat op zijn beurt zal bijdragen aan het versnellen van bio-economische innovatie.

Registratie is gratis maar verplicht.