Lees verder
Het Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer organiseert op dinsdag 18 april een symposium over circulaire business modellen. En dan met name over de financiële gevolgen hiervan.

Er wordt veel gesproken over circulaire economie, maar het overstappen op circulaire business modellen geeft financiële implicaties. Als wordt besloten om op een andere manier met producten in de keten om te gaan, bijvoorbeeld door ze tegen een gegarandeerde restwaarde terug te kopen, of te leasen, hoe zit het dan met de financiering van materialen en arbeid. En wat is eigenlijk een goed circulair business model? Hoe ziet de bank dit? Hoe zit het met samenwerking in de keten?  In dit symposium wordt ingegaan op deze vragen, met casussen. Dit seminar is geschikt voor bedrijven die bezig zijn om hun producten circulair te maken.

Programma

13:00 – 13:30 uur Inloop met koffie en thee
13:30 – 14:00 uur Circulaire Economie en Business: introductie, door Jan-Henk Welink, Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer
14.00 – 14.30 uur Circulaire businessmodellen, door Victor Scholten, faculteit Techniek, Bestuur en Management, TU Delft
14:30 – 15:00 uur Pauze met koffie en thee
15:00 – 15:30 uur Belangrijke uitdagingen bij het voorbereiden én financieren van circulaire business modellen, door Arnoud Walrecht, Senior Manager Sustainability, KPMG
15:30 – 16:00 uur Circulaire businessmodellen en de bank, door Jeroen van Muiswinkel, Sustainable Business Developer Bedrijven, Corporate Clients, Rabobank
16:00 – 17:30 uur Borrel

Kosten en netwerklijst

Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een seminar en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 150 euro (exclusief BTW). Voor het netwerken willen we graag in een lijst van de deelnemers verstrekken met de naam, adres en telefoonnummer, alsmede een foto. Mocht u willen komen, maar dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail retour aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl).