Lees verder
BioBOost en BioTreat Center nodigen u uit voor een Bijeenkomst Industriële Vezelhennep op 1 februari 2018 bij Food Tech Brainport in Helmond.

De vraag naar groene grondstoffen blijft groeien. Zeker als je bedenkt wat je er allemaal mee kunt doen. Waardevolle stoffen uit agrarische (rest)stromen kunnen volledig benut en omgezet worden naar nieuwe producten, waardoor nieuwe business ontstaat.

Op het gebied van industriële vezelhennep zijn verschillende partijen actief. Doel van de bijeenkomst is het delen van kennis op dit vlak, het versterken van het circulaire consortium dat reeds actief is en het opzetten van duurzame businesscases.

Deze middag is speciaal voor ondernemers die op zoek zijn naar nieuwe business mogelijkheden.

Programma

14.00 – 14.30 uur Inloop
14.30 – 14.45 uur Welkomstwoord; samenwerking BTC en BioBOost
14.45 – 15.00 uur Presentatie open consortium
15.00 – 16.00 uur Keten interview; de keten in “beeld”
16.00 – 16.30 uur Oplossingen en vervolgstappen
16.00 – 17.30 uur Netwerkborrel

De entree is gratis.