Lees verder
Voor de septembereditie van het maandelijkse Circulair Café op 23 september slaat de Vereniging Circulair Friesland de handen ineen met het Fûns Skjinne Enerzjy Fryslân (Fonds Schone Energie Friesland, FSFE).

Omdat het nog onzeker is welke coronamaatregelen eind september van kracht zijn, is besloten de bijeenkomst digitaal te organiseren in plaats van in het Biosintrum, zoals aanvankelijk gepland.

Brononderzoek houtstook

Circulair Friesland presenteert tijdens dit Circulair Café de resultaten van het brononderzoek over houtstook. Het gebruik van biomassa voor de productie van warmte/elektriciteit staat de afgelopen tijd nogal ter discussie. Tegelijkertijd is biomassa een van de potentiële alternatieven voor de vervanging van het huidige fossiele aardgasverbruik. In het brononderzoek worden feit en fictie van elkaar gescheiden.

Na de presentatie zullen een aantal experts (waaronder een expert van Staatsbosbeheer en duurzaamheidsprofessor xJacqueline Cramer) op het onderzoek reageren. Hierbij wordt o.a. ingegaan op CO2-uitstoot, geuroverlast, fijnstof en feedstock.

Ook wordt op 23 september De Koperen Oliekan uitgereikt door de Friese gedeputeerde Sietske Poepjes, de prijs voor het FSFE Project van het Jaar. Het FSFE verstrekt financieringen aan projecten op het gebied van schone energie in opdracht van de provincie Fryslân.

Beeld: Ensuper/Shutterstock

Programma
17:00 Opening door John Vernooij (Circulair Friesland) en Michel Hendriks (FSFE)
17:05 Video van de uitreiking van de Koperen Oliekan / FSFE Project 2019 (met gedeputeerde Sietske Poepjes)
17:15 Presentatie onderzoek Houtstook Circulair Friesland
17:30 Interactieve duiding van het rapport door experts
18:00 Afronding