Lees verder
VVM Netwerk van Milieuprofessionals organiseert voor de negende keer het '9th International Symposium on Non-CO2 Greenhouse Gases', van 2 tot en met 4 november 2022 in Amsterdam.

De wereld is momenteel druk bezig de CO2-uitstoot te verminderen. De opwarming van de aarde wordt echter veroorzaakt door veel meer broeikasgassen. Daartoe behoren methaan (CH4), distikstofoxide (N2O), fluorkoolwaterstoffen (CFK’s, HFK’s, SF6, enz.), zwarte koolstof, aërosolen en troposferisch ozon (O3). Al deze stoffen dragen in belangrijke mate bij tot de klimaatverandering.

De aanpak van deze ‘niet-CO2‘-broeikasgassen is in veel gevallen kosteneffectiever dan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Met andere woorden, met minder geld kan meer worden bereikt om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Het centrale thema van deze conferentie is het identificeren van ‘game changers’: maatregelen die daadwerkelijk het potentieel hebben om de opwarming van de aarde te verminderen. Het effect van elke voorgestelde oplossing zal worden beoordeeld op basis van de meest recente wetenschappelijke bevindingen. Papers en andere bijdragen kunnen tot 1 februari 2022 worden ingediend.

Ga voor meer informatie naar de website van de NCGG-conferentie.

Beeld: Anton_Ivanov/Shutterstock