Lees verder
De Topsector Agri&Food organiseert op 5 juni 2019 het AgriFoodTop Symposium in Amersfoort. Centraal staan de kabinetsplannen voor het terugdringen van de broeikasgas-uitstoot en de consequenties daarvan voor de agrifoodsector.

Tijdens het symosium worden de deelnemers bijgepraat over de klimaatafspraken, de bijbehorende innovatie-uitdagingen en de knelpunten en kansen van het nieuwe klimaatbeleid.

In parallelsessies presenteren onderzoekers en ondernemers de kansen en uitdagingen binnen verschillende deelthema’s. Hoe gaat de veehouderij eruit zien? Welke mogelijkheden zijn er voor lokale energieproductie? Hoe kan precisielandbouw de uitstoot van broeikasgassen helpen verminderen? Hoe kun je CO2 vastleggen op het land op een economisch rendabele manier?

Medeorganisator Searious Business verzorgt een sessie voor ondernemers die hun plastic voetafdruk (en daarmee hun CO2-uitstoot) willen verlagen. In een andere parallelsessie komen de kansen voor de foodindustrie aan bod: hoe combineer je klimaatvriendelijk werken met commercieel succes? Uiteraard is er ook weer voldoende gelegenheid om te netwerken.