Lees verder
Biobased technologie alleen zorgt niet direct voor nieuwe banen of toegevoegde waarde. Om echtte kunnen uitgroeien tot een circulaire en biobased economie, is de stap naar business onmisbaar. Daarom krijgt het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) een nieuw lectoraat Biobased Business.
Redactie / Breda

Er is steeds meer kennis rondom circulaire en biobased materialen beschikbaar. Bedrijven hebben behoefte aan de volgende stap, richting de praktijk. Waar liggen de kansen? Hoe komt het dat bepaalde technologische ontwikkelingen niet tot business leiden? En wat wil de consument eigenlijk?

Het zijn essentiële vragen bij het succesvol in de markt zetten van bestaande biobased technologieën. Daarmee gaat het nieuwe lectoraat zich bezighouden. Douwe-Frits Broens van CoE BBE: “Dit vergt een multidisciplinaire aanpak. Studenten en onderzoekers vanuit verschillende disciplines zoals marketing, rechten, chemie en commercie, gaan deelnemen aan praktijkonderzoeksprojecten met bedrijven. Op deze manier ontstaat er wederzijdse betrokkenheid. Dat biedt kansen voor zowel deze jonge talenten als voor de bedrijven. Regionale bedrijven krijgen via het lectoraat directe toegang tot de studenten en daar is behoefte aan.”

Kracht van de regio

“De vraag naar biobased materialen start bij de consument”, vult Wibo van Hekken aan namens de acht Rabobanken in Zuidwest Nederland. “De kunst is om deze vraag te verbinden aan de kracht van onze regio. Door meer en beter samen te werken in biobased ketens kunnen we grootse dingen bereiken. We hebben onderwijskracht, chemici en boeren in de regio, de potentie is enorm.”

Momenteel worden bedrijven benaderd om mee te denken over het lectoraat en om mogelijk straks deel te nemen in de kenniskring en praktijkprojecten. “We willen dit lectoraat samen met bedrijven opzetten”, zegt Broens. “Daarnaast gaan we ook in gesprek met ontwerpers en marketeers om een beter beeld te krijgen van de consument van nu.” Belangstellenden die willen meedenken of willen deelnemen, kunnen contact opnemen met CoE BBE. Het doel is om begin 2021 te starten.

De bij het lectoraat betrokken partners zijn het Centre of Expertise Biobased Economy, de Rabobanken Zuidwest Nederland, Havenbedrijf Moerdijk, de Green Chemistry Campus en Circular Biobased Delta.

Beeld: BlueSkyImage/Shutterstock