Lees verder
Volgens de World Biogas Association (WBA) kan de wereldwijde emissie van broeikasgassen in de komende tien jaar 10 tot 13% omlaag door meer biogas in te zetten. De WBA roept regeringsleiders dringend op om belemmeringen voor de groei van de biogassector weg te nemen.
Redactie / Londen

In het recente rapport The Global Potential of Biogas stelt de WBA dat er wereldwijd tegen 2030 minstens één miljoen grootschalige installaties en miljoenen kleinere vergisters moeten zijn om de doelstellingen voor emissiereductie te halen. Dit betekent een totale wereldwijde investering van $ 3 biljoen. Volgens de WBA is daarmee jaarlijks 4 miljard ton CO2-equivalent aan emissies te besparen. Ook leveren de investeringen 10 miljoen banen op in de biogassector, tegen 350.000 nu. Momenteel zijn er wereldwijd 132.000 biogasfabrieken.

“We bieden een gebruiksklare technologie om de uitstoot in de moeilijkst te koolstofarme sectoren te verminderen, terwijl we een circulair systeem creëren dat de organische uitstoot van broeikasgassen die de samenleving produceert, omzet in duurzame energie, biofertilisatoren en andere waardevolle bioproducten”, zegt WBA-president David Newman. “We hebben dringende behoefte aan oplossingen voor het klimaatprobleem, door belemmeringen voor grootschalige investeringen in biogastechnologie weg te nemen.”