Lees verder
DEEP PURPLE is niet alleen een legendarische rockband. Het verwijst ook naar een gelijknamig door BBI JU gefinancierd Europees project waarin paarskleurige fototrofe bacteriën worden gebruikt om bio-afval uit gemengde stedelijke afvalstromen om te zetten naar waardevolle grondstoffen.
Redactie / Toledo

Het idee om zowel organisch materiaal uit afvalwater als vast huishoudelijk afval geïntegreerd te verwerken is nieuw. Om dit mogelijk te maken wordt een flexibele multiplatform foto-bioraffinaderij ontwikkeld, waarin paarse fototrofe bacteriën (PPB) de biomassa omzetten naar chemicaliën en materialen. Dat levert onder meer biodegradeerbare PHA bioplastics op, cellulose voor o.a. bouwmaterialen en ectoïne, een stof die in cosmetische crèmes wordt toegepast. De micro-organismen zijn bijna 100% efficient, terwijl traditionele zuivering door aërobe vergisting hooguit 50% biomassa oplevert en voor de rest CO2.

Om dit proces op industriële schaal te kunnen uitvoeren, ontwikkelt DEEP PURPLE een flexibele multiplatform bioraffinaderij. Daarvan moet de productie snel zijn om te schakelen, bijvoorbeeld van bioplastics naar meststoffen, afhankelijk van de eigenschappen van de toegevoerde afvalstromen, het milieu of de marktvraag.

Grootste ter wereld

Het consortium heeft de ambitie om een eerste Europese zuiveringsinstallatie te bouwen die PPB gebruikt. Met een capaciteit van maximaal 600m3 per dag zal dit tevens de grootste ter wereld worden. Momenteel wordt er gewerkt aan het opzetten van twee demonstratiefabrieken in Spanje en Tsjechië.

Deze DEEP PURPLE-demosites gaan 438.000 m3 huishoudelijk afvalwater en 164 ton organisch huishoudelijk afval omzetten in grondstoffen: 260 ton verrijkte biomassa, 16 ton cellulosehoudend materiaal en 5 ton biogas per jaar voor verdere verwerking tot ruwe biobased producten. Door het afvalwater van 10.000 inwoners te behandelen kan tot 200 kg biomeststoffen worden geproduceerd en 2.500m3 gezuiverd water worden geleverd. Bovendien levert het overschot van de bioraffinderij genoeg energie op voor 400 huishoudens én wordt er 1.000 kg CO2 uitstoot per dag vermeden.

Optimalisering van de werking van de reactor is nu nog een van de grootste uitdagingen. Dat is complex omdat er wordt gewerkt met een mix van meerdere competitieve microbiële culturen.

DEEP PURPLE is gestart op 1 mei 2019 en is een door het Bio-based Industries Consortium (BBI JU) gefinancierd ‘Innovation Action Demonstration’ project met een omvang van bijna € 7 miljoen. Het wordt uitgevoerd door een consortium van 14 organisaties uit diverse Europese landen. Penvoerder is het Spaanse Aqualia, een van de grootste afvalwaterbedrijven in Europa. Het project loopt tot eind april 2023.

Kijk voor meer informatie op de website van DEEP PURPLE.

Beeld: DEEP PURPLE