Lees verder
Om de brede welvaart in Nederland verder te versterken stelt het Rijk een bedrag van € 180 miljoen beschikbaar voor de zogeheten nieuwe Regio Deals.
Redactie / Den Haag

In Regio Deals werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, leren en recreëren in regio’s verspreid over Nederland te vergroten.

Op dit moment wordt er al in zestien regio’s samen gewerkt aan regionale opgaven. Zo werden in Midden- en West-Brabant diverse biobased en circulaire projecten bekostigd, waaronder BioVoice, de Maker Space, het Shared Facility Center Polymerisatie en de opschaling van Biorizon.

Met deze nieuwe openstelling kunnen ook andere regio’s voorstellen aanmelden. Dat kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), van maandag 9 september tot 1 december 2019. Na sluiting van de inschrijftermijn wordt besloten welke voorstellen nader worden uitgewerkt.

Binnenkort stuurt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een brief naar de Tweede Kamer waarin zij nader ingaat op de voortgang van de al gesloten Regio Deals uit de eerste en tweede tranche.