Lees verder
De openstellingsronde 2023 voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is uitgesteld tot september dit jaar. Aanvankelijk zou de regeling van 6 juni tot en met 6 juli 2023 opengaan voor aanvragen.
Redactie / Den Haag

De vertraging wordt veroorzaakt door de Europese Commissie die nog geen groen licht heeft gegeven voor het reserveren van budget binnen de SDE++ voor minder rendabele technieken. Het gaat dan om technieken die werken met lage-temperatuurwarmte, hoge-temperatuurwarmte en moleculen. Deze technieken zijn op de korte termijn minder kosteneffectief, maar op de langere termijn noodzakelijk voor de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie). Doordat het kabinet een minimumbedrag wil reserveren voor dergelijke technieken, maken ze meer kans op subsidie en dat zou door Brussel kunnen worden gezien als staatssteun.

Hoewel de openstelling pas in september zal zijn, wordt de regeling wel al op korte termijn gepubliceerd in de Staatscourant, zodat partijen zich kunnen voorbereiden op een aanvraag.

Kijk voor meer informatie op de website van RVO Nederland.

Beeld: oatawa/Shutterstock