Lees verder
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) stelt op 15 november een nieuwe ronde open van de Noord-Nederlandse subsidieregeling Valorisatie en Kennisontwikkeling (onder voorbehoud van definitieve besluitvorming). In totaal valt er € 8,5 miljoen te verdelen, meldt PNO Consultants.
Redactie / Groningen

De tweede ronde van deze subsidie volgt op een succesvolle eerste ronde afgelopen voorjaar en valt onder de Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021. Deze regeling heeft tot doel bedrijven en kennisinstellingen in Drenthe, Friesland en Groningen te helpen om kansrijke innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. Daarbij gaat het specifiek om het aanboren, ontwikkelen en toepassen (verwaarden) van nieuwe kennis.

De subsidie bedraagt bij een valorisatieproject 40% en bij een kennisontwikkelingsproject 50% van de totale subsidiabele kosten. Bij samenwerkingsprojecten kan de subsidie 5% worden verhoogd. De maximumbedragen zijn € 1,25 miljoen per project en € 750.000 per projectpartner. Deze percentages en maxima vallen wat lager uit dan tijdens de eerste ronde, zodat meer partijen van de regeling kunnen profiteren. Ook is het budget kleiner dan in het voorjaar (€ 18 miljoen).

Deze ronde loopt van 15 november 2021 tot en met 31 maart 2022, maar snel aanvragen is wel noodzakelijk, want op=op en het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de website van PNO Consultants.

Beeld: Watchara Ritjan/Shutterstock