Lees verder
De Vlaamse sectorfederatie van de chemie en life sciences essenscia beklemtoont dat er dringend behoefte is aan een ondergronds tracé voor extra pijpleidingen tussen de Antwerpse haven, het Nederlandse industriepark Chemelot en van daaruit verder naar het Duitse Ruhrgebied. Dat zou onmisbaar zijn om de energie- en klimaattransitie te helpen realiseren en de chemie-industrie in Vlaanderen verder te verduurzamen en economisch te verankeren.
Redactie / Antwerpen

Over dit extra tracé wordt al jaren gesproken. Zo is er inmiddels een strook grond gereserveerd. De Vlaamse overheid heeft het project onlangs echter stopgezet. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zegt dat het nog te onduidelijk waarvoor die pijpleiding exact zal worden gebruikt. Ook bij de omwonenden van het traject van de leidingstraat is er nogal wat protest. Zij vrezen dat het om extra olieleidingen richting Duitsland gaat.

Sleutelrol

Volgens essenscia spelen pijpleidingen een sleutelrol in de industriële transitie die momenteel aan de gang is. Ze zijn hard nodig voor bijvoorbeeld het transport van duurzame energiedragers zoals waterstof, maar ook van biogebaseerde, gerecycleerde en groene moleculen. Ook maken ze de grootschalige afvoer mogelijk van CO2 die bij bedrijven wordt opgevangen voor opslag (CCS) of industrieel hergebruik (CCU), een cruciale technologie om de klimaatdoelstellingen te halen.

Pijpleidingen zijn het meest milieuvriendelijke, veilige en efficiënte transportmiddel voor bulkchemicaliën, met veruit de laagste CO2-uitstoot en een uniek vervoersprofiel wat toelaat om zeer grote volumes te transporteren zonder visuele, geluids- of geurhinder en zonder impact op andere verkeersstromen.

Beeld: Kodda/Shutterstock