Lees verder
Neste gaat haar bestaande duurzame productiecapaciteit in Rotterdam aanpassen om de productie van Duurzame Vliegtuigbrandstof (SAF) mogelijk te maken. De aanpassingen aan de raffinaderij, een investering van ongeveer 190 miljoen euro, zullen Neste in staat stellen om optioneel tot 500.000 ton SAF per jaar te produceren als onderdeel van de bestaande capaciteit.
Redactie / Rotterdam

Momenteel produceert de raffinaderij hoofdzakelijk Neste MY Renewable Diesel. Neste verwacht dat het project in de tweede helft van 2023 voltooid zal zijn. Hiermee wordt de groeiende voetafdruk van Neste in Nederland uitgebreid en wordt blijk gegeven van de gedeelde duurzaamheidsambities van Neste, de Nederlandse overheid en de haven van Rotterdam in het bijzonder.

Samen met de lopende uitbreiding van de raffinaderij in Singapore zal Neste tegen eind 2023 de capaciteit hebben om jaarlijks 1,5 miljoen ton duurzame vliegtuigbrandstof te produceren. Momenteel bedraagt de jaarlijkse productiecapaciteit van Neste voor duurzame vliegtuigbrandstof 100.000 ton.

Daarnaast wil Neste, zoals eerder aangekondigd, tegen eind 2021 of begin 2022 een definitief investeringsbesluit nemen voor een nieuwe raffinaderij voor hernieuwbare producten op wereldschaal in Rotterdam.

Beeld: Neste