Lees verder
Inkopers van grote en kleine organisaties kunnen binnenkort gebruik maken van een onafhankelijke Nationale Database Biobased Producten. Die moet het gemakkelijker maken om maatschappelijk verantwoord in te kopen.
Redactie / Breda

De database wordt gezamenlijk opgezet door Het Centre of Expertise Biobased Economy, Circular Biobased Delta en Performis, uitgever van o.a. Agro&Chemie. De provincies Zeeland, Overijssel, Brabant en Noord-Holland ondersteunen het initiatief.

Duurzaam inkoopbeleid

Landelijke, regionale en lokale overheden kopen samen meer in dan alle andere organisaties in Nederland bij elkaar. Vanuit de doelstellingen die het Rijk heeft ten aanzien van maatschappelijk verantwoord inkopen moet er al op korte termijn een grote verduurzaming komen in het aankoopbeleid van deze overheden. Toch blijkt dat in de praktijk niet altijd even makkelijk. Volgens de vier initiatiefnemende provincies zal het helpen als er een onafhankelijke database is waarin het aanbod van erkend duurzame, biobased producten met hun kenmerken is te vinden is.

De nieuwe database geeft antwoord op veel vragen van inkopers. Wanneer is een product biobased? Waar is het dan van gemaakt? Welk aanbod is er in de specifieke inkoopcategorieën? Hoeveel duurzamer zijn deze producten dan hun fossiele alternatieven? Hoe kan ik verschillende producten en materialen op duurzaamheidskenmerken met elkaar vergelijken?

Actueel en betrouwbaar

In het verleden zijn er meer projecten en initiatieven geweest die eenzelfde overzicht voor inkopers nastreefden, alleen voldeden de resulterende databases om verschillende redenen niet. De nieuwe partners gaan voor een beter en duurzamer resultaat. Zo wordt er nu gezocht naar een beheers- en verdienmodel om er voor te zorgen dat de database ook op termijn actueel en betrouwbaar blijft. Zo moet het materialen- en productenaanbod van voldoende kwantiteit en kwaliteit zijn.

Daarom wordt er een onafhankelijke Redactieraad opgezet, waarin experts van Nederlandse hogescholen en NEN zijn vertegenwoordigd, samen met inhoudsdeskundigen per productcategorie. Zij zorgen ervoor dat de informatie in de database duidelijk en herkenbaar is, en voldoet aan internationale definities en standaarden.

Naast de daadwerkelijke database wordt een digitale omgeving ingericht waar inkopers achtergrondinformatie kunnen vinden over bijvoorbeeld ontwikkelingen in biobased toepassingen en het proces van duurzaam inkopen. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo.

Lancering

Tot de zomer van dit jaar werken de partijen aan de technische ontwikkeling van het medium en worden in samenspraak met inkopers en producenten functionaliteiten ingericht. Na de zomer vindt de lancering plaats.

Alle Nederlandse producenten van biobased materialen en producten worden uitgenodigd om hun aanbod in de database op te laten nemen. Zij kunnen zich melden bij Bas Koebrugge van Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE).

Beeld: Olivier Le Moal/Shutterstock