Lees verder
Na een succesvol eerste webinar over biobrandstoffen, organiseert het Living Lab Biobased Brazil het 2e online evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater en de samenwerking tussen Nederland en Minas Gerais in Brazilië.
Redactie / Brazilië

In dit webinar gaat professor Jappe de Best (Avans Hogeschool) in op het WOW-project: “Bredere zakelijke kansen voor grondstoffen uit afvalwater: bioplastics, biochar en biodiesel”. Professor Luewton Agostinho (NHL Stenden, Van Hall Larenstein Hogeschool) zal spreken over “Water en kunststoffen: reflecties over risico’s, herstel en uitdagingen”. Larima Silva Mendonca (HZ Hogeschool) bespreekt het NEREUS Interreg 2 Zeeën-project “Nieuwe energie en hulpbronnen uit stedelijke sanitaire voorzieningen”. En Edwin Loman (Recell) zal praten over biocomposiet met teruggewonnen cellulose uit afvalwater: “Recell, waardoor groene productie mogelijk wordt”.

Na de presentaties is er gelegenheid voor het stellen van vragen over biobased onderzoeksthema’s.

Living Lab

Het Living Lab Biobased Brazil is een consortium van Nederlandse en Braziliaanse kennisinstellingen, bedrijven en overheden, opgericht in 2014. Het doel is om het hoger onderwijs in beide landen verder te internationaliseren door de mobiliteit van studenten en hoogleraren te verbeteren, innovatie-ontwikkelingen te stimuleren door gezamenlijk onderwijs en toegepast onderzoek. programma’s en het ontwikkelen van andere projecten, dit alles met een focus op de biobased economy in Nederland en Brazilië.

Zie de agenda voor meer informatie en aanmelding.

Afbeelding: hxdyl/Shutterstock